SUPPORTERS

Mr. HEMANT R. SURTE Insurance & Investment Agent 3, Shrikrishna Sadan, 18/A,
Zoba Wadi, J S. Road,
Thakurdwar,
Mumbai - 400002.
23892134/22067746.
9223403874.
INTEGRATED ENTERPRISES INDIA LIMITED 59, Sonawalla Bldg.,
Ground Floor,
Mumbai Samachar Marg,
Fort, Mumbai - 400023.
22662728/22662825.
22664503.
Mr. K. MOTILAL VAKIL Stock Exchange,
Rotunda Bldg.,
Mumbai Samachar Marg,
Fort, Mumbai - 400001.
22723683/22721070.
Mr. ACHYUT N. PATANKAR 437, Narayan Peth,
Near Lokhande Talim,
Pune - 411030.
24451709
BLUE CHIP CORPORATE INVESTMENT CENTRE LIMITED 5A / 105,
Mumbai Samachar Marg,
Opp. Bharat House, Fort,
Mumbai - 400 023.
22659033/22650684.
22630852.
GAYATRI FINANCIAL CONSULTANCY C-1184, East Chunarwad,
Opp. Tarabai Mahila vidyalaya,
Bharuch - 392001.
2788 8587
MRUDULA M. SHAH FINANCIAL & INVESTMENT CONSULTANCY 16/168, Punjan Apartments,
Jivraj Park Road, Ayojan Nagar,
Ahmedabad - 380007.
36603937/26603937.
Mr. PRADEEP B. LANDGE Kamal Krishna,
Behind GPO, Raopura,
Vadodara - 390001.
[0265] 2431136/2422860.
9825028818.
Mr. PRASHANT B. LANDGE Shri Dutta Kutir,
Ground Floor, Behind GPO,
Raopura, Vadodara - 390001.
[0265] 2427299/2427920
9825392484
PRITI INVESTMENTS Shantiniketan, 9C/2,
Dharampeth Extension,
Nagpur, 440010.
2532900/2521142.
SARAYU INVESTMENTS 1544, Saraspur
Ahmedabad - 390018.
2121388.
UPENDRA DALAL & COMPANY 16/17, Rajgir Chambers,
Opp. Old Custom House,
12/14 Shahid Bhagatsingh Road,
Fort, Mumbai - 400023.
[0265] 2427299/2427920
9825392484
WESTERN SECURITIES LIMITED 24-A, Bhupen Chambers,
Gr. Floor, Dalal Street,
Fort, Mumbai - 400023.
22672418/22670849.
22652501.
ws@vsnl.net